โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริหารโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริหารโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมบริหารโลหิต
เหล่าสภากาชาดจังหวัดน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่าน ได้เดินทางมาขอรับบริจาคโลหิตกับ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ณ อาคารอำนวยการ ในวันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา