โลโก้เว็บไซต์ ร่วมจัดนิทรรศการงาน “ศรีน่านปริทัศน์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ร่วมจัดนิทรรศการงาน “ศรีน่านปริทัศน์”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านร่วมจัดนิทรรศการงาน “ศรีน่านปริทัศน์”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา