โลโก้เว็บไซต์ แม่ป้อมA 2-3 กันยายน 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แม่ป้อมA 2-3 กันยายน 60

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย อาจารย์ อธิปัตย์ สายสูง และ คุณอภิเดช กรรณิกา ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย (ก) ในการแข่งขันเรือ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา