โลโก้เว็บไซต์ พิธีการปิดการแข่งขัน และพิธีมอบเหรียญ ซอมพอเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีการปิดการแข่งขัน และพิธีมอบเหรียญ ซอมพอเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีการปิดการแข่งขัน และพิธีมอบเหรียญ ซอมพอเกมส์
พิธีการปิดการแข่งขัน และพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 "ซอมพอเกมส์" ในวันที่ 22-23 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา