โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน คว้ารางวัลการประกวดหนังสั้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน คว้ารางวัลการประกวดหนังสั้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน คว้ารางวัลการประกวดหนังสั้น
วันที่ 20 มกราคม 2559 สวท.น่าน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน ถ่ายทอดสด บรรยากาศการประกวดหนังสั้นเสริมสร้างท...
หนังสั้น เรื่อง Promise มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
หนังสั้น เรื่อง Promise มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา