โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา ซอมพอเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา ซอมพอเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา ซอมพอเกมส์
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 “ซอมพอเกมส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา