โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 13 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา