โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านสาขาวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2559
วันที่ 13 มกราคม 2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา