โลโก้เว็บไซต์  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานโครงการ “ป้องก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา