โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นเวทีสร้างสรรค์และสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม กล้าคิด และกล้าแสดงอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา