โลโก้เว็บไซต์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านบวกหญ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านบวกหญ้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านบวกหญ้า
รศ. ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ นำทีมบุคคลากร มทร. ล้านนา น่าน ขึ้นดอยไปจัดงานวันเด็ก นักเรียนบนดอย (ที่ไม่รู้จักงานวันเด็ก) ประจำปี2559 ในวันที่ 9 ม.ค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา