โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 – 20  พฤศจิกายน 2560 แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา