โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารฯ
วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา