โลโก้เว็บไซต์ 80 ปีคืนถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

80 ปีคืนถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านงานแถลงข่าว 80 ปีคืนถิ่นเกษตรน่าน-ราชมงคล และงานตลาดนัดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จัดงานแถลงข่าว 80 ปีคืนถิ่นเกษตรน่าน-ราชมงคล และงานตลาดนัดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1โดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร จันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา