โลโก้เว็บไซต์ ตลาดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ตลาดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านตลาดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เปิดงานตลาดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1 โดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร จันทร์ชัย เป็นประธานเปิดงาน และ คุณสำรวย รุจิรธนล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา