โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา