โลโก้เว็บไซต์ กีฬาอุดมศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กีฬาอุดมศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน เป็นเจ้าภาพจัดการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา