โลโก้เว็บไซต์ พิธีสืบชะตามหาวิทยาลัยครบรอบ 81 ปี 1 สิงหาคม 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีสืบชะตามหาวิทยาลัยครบรอบ 81 ปี 1 สิงหาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่าน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา