โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์วิทย์ 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สัปดาห์วิทย์ 61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนาน่าน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
วันที่ 3 ส.ค.61 รายการเช้านี้ที่น่าน พูดคุยในประเด็น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนาน่าน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา