โลโก้เว็บไซต์ ประเพณี

ประเพณี"เดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้ง"

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านกิจกรรมเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินขึ้นนมัสการพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561และพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1/2561ในวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา