โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 10 สค 61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 10 สค 61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีฝึกซ้อมย่อย รับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา