โลโก้เว็บไซต์ สัมนาในโครงการสรุปปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สัมนาในโครงการสรุปปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านสัมนาในโครงการสรุปปฏิบัติสหกิจศึกษา และฝึกงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมนาในโครงการสรุปปฏิบัติสหกิจศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา