โลโก้เว็บไซต์ แม่ป้อมA2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แม่ป้อมA2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2561
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ หาญวงษา เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา