โลโก้เว็บไซต์ มอบเสื้อสามารถแม่ป้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มอบเสื้อสามารถแม่ป้อม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านรองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา มอบเสื้อสามารถ
สรุปผลการแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน  (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจําปี ๒๕๖๑ ประเภทเรือใหญ่ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา