โลโก้เว็บไซต์ โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11
นายวชิรวิชญ์ ศรีคำ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจรย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย และทีมคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา