โลโก้เว็บไซต์ ธนดล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ธนดล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโมเดลฟิสิคเยาวชนชาย
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนดล พรมเมืองดี นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการตลาด คว้ารางวัลชนะเลิศ โมเดลฟิสิคเยาวชนชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา