โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการ มทร.ล้านนา น่นา พบ รองอธิการ จุฬา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการ มทร.ล้านนา น่นา พบ รองอธิการ จุฬา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา