โลโก้เว็บไซต์ หารือหงสา151161 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หารือหงสา151161

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการ
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา