โลโก้เว็บไซต์  Thinking Beyond Borders (TBB) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

Thinking Beyond Borders (TBB)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการ Thinking Beyond Borders (TBB)
วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา ได้รับเกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Cross - Cultural...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา