โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
วันพุุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร และคณะทำงานเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑เพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา