โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จังหวัดน่าน
วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๗.๐๐ น. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา พร้อมกั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา