โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙ 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านกิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙ 
วันที่ ๕ ธค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ พร้อมด้วยอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธ์ุ นำตัวแทนนักศึกษาร่วมพัฒนาคูคลองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับชุมชนใกล้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา