โลโก้เว็บไซต์

"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่าน"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวาลา ๑๔.๐๐ น. ผุ้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มเข้าร่วมสนับสนุนให้กับศูนย์อำนวยการประประสานงานของจังหวัดน่าน ณ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา