โลโก้เว็บไซต์ คณะศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ด้านบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรจาก มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ด้านบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรจาก มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ด้านบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรจาก มหาวิทยลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันจันทร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการการจัดการความรู้ด้านบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา