โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา