โลโก้เว็บไซต์ แถลงข่าว “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แถลงข่าว “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านแถลงข่าว “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2”
วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน แถลงข่าว “เกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานภายในง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา