โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
 คณะวิทยาลัยลาวนานาชาติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ของแต่ละคณะ หลักสูตร โดยเริ่มจากสาขาอุตสาหกรรมเกษตรคณาจารย์เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและสาธิตการทำน้ำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา