โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงนิทรรศการและนวัฒกรรมของนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานแสดงนิทรรศการและนวัฒกรรมของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านงานแสดงนิทรรศการและนวัฒกรรมของนักศึกษา
วัน ศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.00น. ดร.เกชา คูหา เป็นประธานกรรมการเปิดงานแสดงนิทรรศการและนวัฒกรรมของนักศึกษา โดยมี ผศ.นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา