โลโก้เว็บไซต์ การสัมมนาการพัฒนาการศึกษา ล้านช้าง-ลุ่มแม่น้ำโขง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การสัมมนาการพัฒนาการศึกษา ล้านช้าง-ลุ่มแม่น้ำโขง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านการสัมมนาการพัฒนาการศึกษา ล้านช้าง-ลุ่มแม่น้ำโขง
วันที่ 21-23 มีนาคม 2562 ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองยี่ปิน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสมาคมความสัมพันธ์และเศรษฐกิจไทย-จีน เช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา