โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ พิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กำหนดการ พิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านกำหนดการ พิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ
กำหนดการ พิธีทำบุญอาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ และงานสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา