โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
วันที่ 3 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา