โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนในจังหวัดน่านเข้าเยี่ยมชมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักเรียนในจังหวัดน่านเข้าเยี่ยมชมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านนักเรียนในจังหวัดน่านเข้าเยี่ยมชมงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3
นักเรียนในจังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม นิทรรศการ ภายในงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา