โลโก้เว็บไซต์ แข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านแข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020
วันที่ 11-12 มกราคม  2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยศูนย์ภาษา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการแข่งขันร้องเพลง RMUTL NAN SINGING CONTEST 2020 ภายในกิจกรรมงา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา