โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนบริจาคโลหิต เดือนกุมภาพันธ์ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เชิญชวนบริจาคโลหิต เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน ร่วมบริจาคโลหิต
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ในพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา