โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ร่วมส่งเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ร่วมส่งเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ร่วมส่งเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน พร้อมด้วยบุคลากรงานทรัพยากรมนุษย์ นางวิภาวรรณ จงชาญสิทโธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ และนายพงษ์พันธุ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา