โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
 วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ พร้อมด้วยผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน นางนราพร จันพิบูลย์,ผู้อำนวยกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา