โลโก้เว็บไซต์ การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ประจำภาคเรียนที่ 2
ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ได้รับเกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา