โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศประจำปี2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปัจฉิมนิเทศประจำปี2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่านจัดกิจกรรมงานพิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ทั้งนี้โดยมีผู้อำนวยการกองการศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา