โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เปิดรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดรับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-298438-39 ต่อ 1117 งานบริหารทรัพยากร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา