โลโก้เว็บไซต์ ภาพกำหนดการเสนวนา 17 ต.ค.63 โคเนื้อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ภาพกำหนดการเสนวนา 17 ต.ค.63 โคเนื้อ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ ม.พะเยา จัดการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดโคเนื้อจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน" ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ห้องพร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา